101 kết quả

Căn M33

111 m²

Đông Nam - 7.xx tỷ

Chưa bán

Căn M45

110 m²

Tây Nam - 8.xx tỷ

Chưa bán

Căn R30

109 m²

Đông Bắc - 7.xx tỷ

Chưa bán

Căn N39

167 m²

Tây Nam - 12.xx tỷ

Chưa bán

Căn N29

140 m²

Đông Bắc - 15.xx tỷ

Đã bán

Căn Q5.21

140 m²

Đông Bắc - 12.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q5.56

180 m²

Tây Nam - 19.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q5.57

180 m²

Tây Nam - 19.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q5.60

140 m²

Tây Nam - 15.xx tỷ

Chưa bán

Căn S5.12

154 m²

Đông Bắc - 11.xx tỷ

Đã bán

Căn K41

103 m²

Tây Nam - 6.xx tỷ

Đã bán

Căn M18

105 m²

Đông Bắc - 6.xx tỷ

Đã bán

Căn M30

108 m²

Đông Nam - 7.xx tỷ

Chưa bán

Căn S5.14

154 m²

Đông Bắc - 11.xx tỷ

Chưa bán

Căn T5.09

189 m²

Đông Bắc - 19.xx tỷ

Chưa bán

Căn P48

115 m²

Tây Nam - 8.xx tỷ

Chưa bán

Căn R13

117 m²

Đông Bắc - 7.xx tỷ

Chưa bán

Căn R17

115 m²

Đông Bắc - 7.xx tỷ

Chưa bán

Căn R35

106 m²

Đông Nam - 6.xx tỷ

Chưa bán

Căn N31

140 m²

Đông Bắc - 15.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q5.59

140 m²

Tây Nam - 15.xx tỷ

Đã bán

Căn E06

106 m²

Đông Nam - 7.xx tỷ

Đã bán

Căn L43

103 m²

Tây Nam - 6.xx tỷ

Đã bán

Căn R11

118 m²

Đông Bắc - 7.xx tỷ

Chưa bán