Dự án Bắc Ninh mới nhất 3/2024

6 results found

Sort: Newest
Exclusive On sale

Lotus Central (Dabaco Lý Thái Tổ)

Bac Ninh, Bac Ninh

Price: 1.7 - 2.5 Bil VND

Out of stock

Khu đô thị Vườn Sen

Tu Son, Bac Ninh

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Him Lam Green Park

Bac Ninh, Bac Ninh

Price: 3 - 3.35 Bil VND

Out of stock

Khu nhà ở Dabaco Lạc Vệ – Tiên Du – Bắc Ninh

Tien Du, Bac Ninh

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Hong Kong - London Complex

Tu Son, Bac Ninh

Price: 1 - 3 Bil VND

Exclusive Stop selling

ParkView City

Bac Ninh, Bac Ninh

Price: 1.2 - 2.8 Bil VND