Dự án Bắc Giang mới nhất 2/2024

3 results found

Sort: Newest
Out of stock

Khu Đô Thị mới Dĩnh Trì Bắc Giang

Bac Giang, Bac Giang

Price: 1.8 - 7.5 Bil VND

Out of stock

Aqua Park Bắc Giang

Bac Giang, Bac Giang

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Bách Việt Areca Garden

Bac Giang, Bac Giang

Price: ---