Dự án Hưng Yên mới nhất 4/2024

4 results found

Sort: Newest
Exclusive On sale

Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown

Van Giang, Hung Yen

Price: 6 - 90 Bil VND

Out of stock

NewCity Phố Nối

Yen My, Hung Yen

Price: 800 Mil VND - 1 Bil VND

Out of stock

Phố Nối House

Yen My, Hung Yen

Price: 800 Mil VND - 5 Bil VND

Stop selling

Vinhomes Ocean Park 2- The Empire

Van Giang, Hung Yen

Price: 5 - 100 Bil VND