Dự án Hà Tĩnh mới nhất 4/2024

3 results found

Sort: Newest
Exclusive On sale

Hoa Tiên Paradise - Xuân Thành Golf & Resort

Nghi Xuan, Ha Tinh

Price: 8 - 12.9 Bil VND

Unit: 13

Out of stock

Khu đô thị Xuân An Green Park

Nghi Xuan, Ha Tinh

Price: 1 - 5 Bil VND

Stop selling

VINHOMES New Center

Ha Tinh, Ha Tinh

Price: 2 - 4 Bil VND