Dự án Hồ Chí Minh mới nhất 3/2023

60 results found

Sort: Newest
Exclusive Newly released

FIATO Premier

Thu Duc, Ho Chi Minh

Price: 4.5 - 5 Bil VND

On sale

Mizuki Park

Binh Chanh, Ho Chi Minh

Price: 3 - 6 Bil VND

On sale

Vinhomes Grand Park

Quan 9, Ho Chi Minh

Price: 1.4 - 4 Bil VND

On sale

Lumiere boulevard

Quan 9, Ho Chi Minh

Price: 3.5 - 7 Bil VND

On sale

The Global City

Quan 2, Ho Chi Minh

Price: 3.82 - 6.13 Bil VND

On sale

King Crown Infinity

Thu Duc, Ho Chi Minh

Price: 5 - 10 Bil VND

Out of stock

Millennium

Quan 4, Ho Chi Minh

Price: 3 - 5 Bil VND

Out of stock

Goldora Plaza Nhà Bè

Nha Be, Ho Chi Minh

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

West Intela

Quan 8, Ho Chi Minh

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

The Tresor Residence

Quan 4, Ho Chi Minh

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Verosa Park

Quan 9, Ho Chi Minh

Price: 10.5 - 20 Bil VND

Out of stock

Safira Khang Điền

Quan 9, Ho Chi Minh

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Lovera Vista

Binh Chanh, Ho Chi Minh

Price: 1.5 - 3 Bil VND

Out of stock

Đông Tăng Long An Lộc

Quan 9, Ho Chi Minh

Price: 5.7 - 10.5 Bil VND

Out of stock

Vinhomes Grand Park - Phân khu The Mahattan Glory

Quan 9, Ho Chi Minh

Price: 13 - 37 Bil VND

Out of stock

Căn hộ Lavita Garden

Thu Duc, Ho Chi Minh

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Park Riverside Premium

Quan 9, Ho Chi Minh

Price: 3 - 5 Bil VND

Out of stock

Sunshine Diamond River

Quan 7, Ho Chi Minh

Price: 3 - 5 Bil VND

Out of stock

Hà Đô Centrosa Garden

Quan 10, Ho Chi Minh

Price: 3 - 5 Bil VND

Out of stock

Icon 56

Quan 4, Ho Chi Minh

Price: 3 - 5 Bil VND

Out of stock

De La Sol

Quan 4, Ho Chi Minh

Price: 5 - 8 Bil VND

Out of stock

Metro Star

Quan 9, Ho Chi Minh

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Valencia Riverside

Quan 9, Ho Chi Minh

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Villa Park

Quan 9, Ho Chi Minh

Price: 5 - 8 Bil VND

1 – 24 of 60 projects