Dự án Hồ Chí Minh mới nhất 10/2021

Có 53 kết quả

Sắp xếp: Mới nhất

Đông Tăng Long An Lộc

Quận 9, Hồ Chí Minh

Giá từ: 5.7 - 10.5 tỷ

Smartel Jamona Heights

Quận 7, Hồ Chí Minh

Giá từ: 1.3 - 2.1 tỷ

Akari City

Bình Tân, Hồ Chí Minh

Giá từ: 1.8 - 2.9 tỷ

Verosa Park

Quận 9, Hồ Chí Minh

Giá từ: 10.5 - 20 tỷ

Lovera Vista

Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Giá từ: 1.5 - 3 tỷ

Sunshine Diamond River

Quận 7, Hồ Chí Minh

Giá từ: 3 - 7 tỷ

The Marq

Quận 1, Hồ Chí Minh

Giá từ: 5 - 8 tỷ

Khu đô thị Sala

Quận 2, Hồ Chí Minh

Giá từ: 3 - 5 tỷ

Hà Đô Centrosa Garden

Quận 10, Hồ Chí Minh

Giá từ: 3 - 5 tỷ

Số căn: 88

Lancaster Lincoln

Quận 4, Hồ Chí Minh

Giá từ: 3 - 5 tỷ

Số căn: 100

Valencia Riverside

Quận 9, Hồ Chí Minh

Giá từ: 1 - 3 tỷ

Jamila Khang Điền

Quận 9, Hồ Chí Minh

Giá từ: 1 - 3 tỷ

Số căn: 114

Vạn Phúc City

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Giá từ: 11 - 32 tỷ

Số căn: 101

Rosita Garden

Quận 9, Hồ Chí Minh

Giá từ: 3 - 5 tỷ

Mizuki Park

Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Giá từ: 1 - 3 tỷ

Lovera Park

Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Giá từ: 3 - 5 tỷ

Số căn: 294

Villa Park

Quận 9, Hồ Chí Minh

Giá từ: 5 - 8 tỷ

Kingdom 101

Quận 10, Hồ Chí Minh

Giá từ: 3 - 5 tỷ

Số căn: 185

Park Riverside Premium

Quận 9, Hồ Chí Minh

Giá từ: 3 - 5 tỷ

West Intela

Quận 8, Hồ Chí Minh

Giá từ: 1 - 3 tỷ

SaiGon Intela

Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Giá từ: 1 - 3 tỷ

Số căn: 242

De La Sol

Quận 4, Hồ Chí Minh

Giá từ: 5 - 8 tỷ

Him Lam Phú An

Quận 9, Hồ Chí Minh

Giá từ: 1 - 3 tỷ

Charmington Iris

Quận 4, Hồ Chí Minh

Giá từ: 3 - 5 tỷ

1 – 24 của 53 dự án