Dự án Khánh Hòa mới nhất 4/2024

9 results found

Sort: Newest
On sale

Cam Ranh Bay

Cam Lam, Khanh Hoa

Price: 26 - 100 Bil VND

Out of stock

The Aston Luxury Residence

Nha Trang, Khanh Hoa

Price: ---

Out of stock

Khu đô thị biển An Viên

Nha Trang, Khanh Hoa

Price: 11 - 98 Bil VND

Out of stock

VEGA CITY NHA TRANG

Nha Trang, Khanh Hoa

Price: 7 - 17 Bil VND

Out of stock

Piania City Nha Trang

Nha Trang, Khanh Hoa

Price: 8 - 10 Bil VND

Out of stock

KN Paradise- Phân khu Para Sol

Cam Lam, Khanh Hoa

Price: 4.5 - 7.6 Bil VND

Out of stock

NEW GALAXY NHA TRANG

Nha Trang, Khanh Hoa

Price: 2 - 5 Bil VND

Out of stock

KVG The Capella

Nha Trang, Khanh Hoa

Price: 4 - 5 Bil VND

Stop selling

The Arena

Cam Ranh, Khanh Hoa

Price: 1.8 - 4.7 Bil VND