Dự án Thái Nguyên mới nhất 7/2024

6 results found

Sort: Newest
On sale

Tấn Đức Center

Pho Yen, Thai Nguyen

Price: 3.5 - 10 Bil VND

Exclusive On sale

Grand Stay7 Residential Suites Thái Nguyên

Thai Nguyen, Thai Nguyen

Price: 1.4 - 3.4 Bil VND

Unit: 130

Out of stock

Tecco Camelia Complex Thịnh Đán

Thai Nguyen, Thai Nguyen

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Thái Nguyên Tower

Thai Nguyen, Thai Nguyen

Price: 1 - 3 Bil VND

Stop selling

Đại Từ City Garden

Dai Tu, Thai Nguyen

Price: 1.1 - 3.4 Bil VND

Stop selling

Crown Villas

Thai Nguyen, Thai Nguyen

Price: 5.7 - 15 Bil VND