Dự án Quảng Nam mới nhất 10/2021

Có 6 kết quả

Sắp xếp: Mới nhất

La Queenara Hội An

Điện Bàn, Quảng Nam

Giá từ: 6.9 - 13 tỷ

Chu Lai Riverside Quảng Nam

Núi Thành, Quảng Nam

Giá từ: 857.5 - 857.5 triệu

Casamia Hội An

Hội An, Quảng Nam

Giá từ: 11 - 22 tỷ

Số căn: 96

Shantira Beach Resort & Spa

Hội An, Quảng Nam

Giá từ: 1.4 - 25 tỷ

Ngọc Dương Riverside - The Gardens

Điện Bàn, Quảng Nam

Giá từ: ---

Số căn: 428

Bách Đạt Riverside

Điện Bàn, Quảng Nam

Giá từ: 1 - 3 tỷ