Dự án Quảng Nam mới nhất 7/2024

14 results found

Sort: Newest
Exclusive On sale

Marina Hoi An

Hoi An, Quang Nam

Price: 8.5 - 22 Bil VND

Unit: 16

On sale

Vident Center

Dien Ban, Quang Nam

Price: 2.7 - 4.9 Bil VND

Exclusive On sale

Grand Mercure Hội An

Dien Ban, Quang Nam

Price: 15 - 25 Bil VND

Unit: 32

Exclusive On sale

Casamia Hội An

Hoi An, Quang Nam

Price: 11 - 22 Bil VND

Out of stock

Chu Lai Riverside Quảng Nam

Nui Thanh, Quang Nam

Price: 857.5 - 857.5 Mil VND

Out of stock

Bách Đạt Riverside

Dien Ban, Quang Nam

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Khu Phố Chợ Điện Nam Trung

Dien Ban, Quang Nam

Price: 2.67 - 3.39 Bil VND

Out of stock

Ngọc Dương Riverside - The Gardens

Dien Ban, Quang Nam

Price: ---

Out of stock

Shantira Beach Resort & Spa

Hoi An, Quang Nam

Price: 4 - 50 Bil VND

Stop selling

La Queenara Hội An

Dien Ban, Quang Nam

Price: 6.9 - 13 Bil VND

Stop selling

Rosa Luxury Villas

Dien Ban, Quang Nam

Price: 4.2 - 22.6 Bil VND

Stop selling

HỘI AN D'OR

Hoi An, Quang Nam

Price: 2 - 7 Bil VND

Exclusive Stop selling

Trà Quế Riverside

Hoi An, Quang Nam

Price: 4 - 23 Bil VND

Stop selling

Indochina Riverside Complex

Dien Ban, Quang Nam

Price: 2.2 - 3 Bil VND