Dự án Sàn thương mại mới nhất 12/2023

5 results found

Sort: Newest
Exclusive Out of stock

Diamond Square Bồng Sơn

Hoai Nhon, Binh Dinh

Price: 4 - 8.1 Bil VND

Out of stock

Sàn Văn Phòng Dolphin Plaza

Nam Tu Liem, Ha Noi

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Shophouse Và Sàn Thương Mại The K - Park

Ha Dong, Ha Noi

Price: 5 - 8 Bil VND

Out of stock

D-One Sài Gòn

Go Vap, Ho Chi Minh

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Kosmo Tây Hồ - Lô Thương Mại

Tay Ho, Ha Noi

Price: 8 - 19 Bil VND