Dự án Bình Định mới nhất 2/2024

18 results found

Sort: Newest
On sale

Regal Dragon Quy Nhon

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 7 - 9 Bil VND

On sale

Cadia Quy Nhon

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 2 - 6 Bil VND

On sale

VINA2 PANORAMA

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 770.5 Mil VND - 2.56 Bil VND

On sale

Chung cư Cao Cấp Altara Residence Quy Nhơn

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 1.6 - 3.9 Bil VND

On sale

The Sailing

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 1.9 - 6.8 Bil VND

On sale

ECOLIFE RIVERSIDE

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 986.42 Mil VND - 1.95 Bil VND

On sale

Merry Land Quy Nhơn

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 14.7 - 68.2 Bil VND

Out of stock

Kỳ Co Gateway

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 1.5 - 2.5 Bil VND

Out of stock

Takashi Ocean Suite Kỳ Co

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 1.39 - 4 Bil VND

Exclusive Out of stock

Diamond Square Bồng Sơn

Hoai Nhon, Binh Dinh

Price: 4 - 8.1 Bil VND

Out of stock

Phu Tai Residence

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 1.3 - 9 Bil VND

Out of stock

Chung Cư I Tower Quy Nhơn

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 1.6 - 3.5 Bil VND

Out of stock

Wyndham Sailing Bay Resort Quy Nhơn

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 3.5 - 10 Bil VND

Stop selling

CASAMARINA

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 16.9 - 40.5 Bil VND

Stop selling

Khu Đô Thị Đông Bắc Cầu Tân An

An Nhon, Binh Dinh

Price: 1.6 - 3.5 Bil VND

Stop selling

Nhơn Hội New City

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 3 - 5 Bil VND

Stop selling

MAIA Resort Quy Nhơn

Phu Cat, Binh Dinh

Price: 6.5 - 25 Bil VND

Stop selling

FLC Homeliday Eo Gió

Qui Nhon, Binh Dinh

Price: 1 - 5 Bil VND