Dự án Hoà Bình mới nhất 3/2024

7 results found

Sort: Newest
Exclusive Out of stock

La Viena Valley - Đà Bắc

Da Bac, Hoa Binh

Price: 800 Mil VND - 1.2 Bil VND

Out of stock

Ivory Villas & Resort Hòa Bình

Luong Son, Hoa Binh

Price: 5 - 20 Bil VND

Out of stock

Sakana Resort

Ky Son, Hoa Binh

Price: ---

Out of stock

Panorama Hill

Luong Son, Hoa Binh

Price: 3 - 5 Bil VND

Stop selling

TAKARA HÒA BÌNH RESORT

Da Bac, Hoa Binh

Price: 6.3 - 13.2 Bil VND

Stop selling

LA SAVEUR HOÀ BÌNH

Luong Son, Hoa Binh

Price: 9 - 15 Bil VND

Stop selling

Apec Mandala Retreats Kim Bôi

Kim Boi, Hoa Binh

Price: 1 - 5 Bil VND