192 kết quả

Căn NBH-A5-13

 

6xx tr

Chưa bán

Căn NBH-A7-12

86 m²

7xx tr

Chưa bán

Căn NBH-A9-22

 

5xx tr

Đã bán

Căn NBH-A10-32

 

5xx tr

Chưa bán

Căn NBH-A10-35

 

5xx tr

Chưa bán

Căn NBH-A11-12

 

5xx tr

Chưa bán

Căn NBH-A5-08

 

6xx tr

Đã bán

Căn NBH-A9-19

 

5xx tr

Chưa bán

Căn NBH-A9-47

 

5xx tr

Chưa bán

Căn NBH-A9-48

 

5xx tr

Đã bán

Căn NBH-A10-29

 

5xx tr

Chưa bán

Căn NBH-A10-26

 

5xx tr

Chưa bán

Căn NBH-A10-28

 

5xx tr

Chưa bán

Căn NBH-A10-12

 

6xx tr

Đã bán

Căn NBH-A12-4 (HKT)

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn NBH-A12-3

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn NBH-A9-32

 

6xx tr

Đã bán

Căn NBH-A9-41

 

5xx tr

Đã bán

Căn NBH-A12-2

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn NBH-A9-36

 

6xx tr

Chưa bán

Căn NBH-A10-29

81 m²

5xx tr

Chưa bán

Căn NBH-A12-9

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn NBH-A9-1 (gốc)

 

8xx tr

Đã bán

Căn NBH-A10-14

81 m²

6xx tr

Chưa bán