72 kết quả

Căn B2-10-04

2N - 61 m²

Đông Bắc - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn B2-08-05

2N - 67 m²

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B2-12A-03

2N - 61 m²

Đông Bắc - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn B2-08-06

3N - 87 m²

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B2-12B-09

2N - 87 m²

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B2-08-03

2N - 58 m²

Đông Bắc - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn B2-08-01

2N - 58 m²

Đông Bắc - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn B2-08-02

2N - 58 m²

Đông Bắc - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn B2-12-02

2N - 61 m²

Đông Bắc - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn B2-16-08

2N - 83 m²

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B2-12-03

2N - 61 m²

Đông Bắc - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn B2-16-06

3N - 91 m²

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B2-15-09

2N - 87 m²

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B2-10-08

2N - 83 m²

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B2-12B-05

2N - 71 m²

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B2-12-08

2N - 83 m²

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B2-12A-04

2N - 61 m²

Đông Bắc - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn B2-08-08

2N - 78 m²

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B2-12A-05

2N - 71 m²

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B2-12-01

2N - 61 m²

Đông Bắc - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn B2-12A-07

2N - 80 m²

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B2-08-07

2N - 76 m²

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B2-12A-01

2N - 61 m²

Đông Bắc - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn B2-12B-07

2N - 80 m²

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán