Dự án Chung cư Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội mới nhất 3/2023

41 results found

Sort: Newest
Exclusive On sale

Masteri West Heights

Nam Tu Liem, Ha Noi

Price: 2.5 - 6 Bil VND

On sale

Hoàng Thành Pearl

Nam Tu Liem, Ha Noi

Price: 4 - 6 Bil VND

On sale

Imperia Smart City

Nam Tu Liem, Ha Noi

Price: 1.2 - 3 Bil VND

On sale

Vinhomes Smart City

Nam Tu Liem, Ha Noi

Price: 1 - 3 Bil VND

On sale

Dự án MHD Trung Văn

Nam Tu Liem, Ha Noi

Price: 4 - 6 Bil VND

Unit: 35

On sale

Sunshine Center

Nam Tu Liem, Ha Noi

Price: 5 - 8 Bil VND

Out of stock

An Bình Plaza

Nam Tu Liem, Ha Noi

Price: 1.3 - 2.7 Bil VND

Out of stock

The Matrix One

Nam Tu Liem, Ha Noi

Price: 4 - 8 Bil VND

Out of stock

The Sun Mễ Trì

Nam Tu Liem, Ha Noi

Price: 2.5 - 4.5 Bil VND

Out of stock

Startup Tower

Nam Tu Liem, Ha Noi

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Viwaseen Tower

Nam Tu Liem, Ha Noi

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Mỹ Đình Plaza 2

Nam Tu Liem, Ha Noi

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Keangnam Hanoi Landmark Tower

Nam Tu Liem, Ha Noi

Price: 5 - 8 Bil VND

Out of stock

MD Complex Mỹ Đình

Nam Tu Liem, Ha Noi

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Sun Square

Nam Tu Liem, Ha Noi

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Iris Garden

Nam Tu Liem, Ha Noi

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Vinhomes SkyLake

Nam Tu Liem, Ha Noi

Price: 3 - 5 Bil VND

Out of stock

HD Mon City

Nam Tu Liem, Ha Noi

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

QMS Tower 2

Nam Tu Liem, Ha Noi

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Vinhomes West Point

Nam Tu Liem, Ha Noi

Price: 3 - 5 Bil VND

Out of stock

Chung cư C14 - Bộ Công An

Nam Tu Liem, Ha Noi

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

FLC Garden City

Nam Tu Liem, Ha Noi

Price: 1 - 2 Bil VND

Out of stock

Bắc Hà Tower

Nam Tu Liem, Ha Noi

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Chung cư Xuân Phương Quốc Hội

Nam Tu Liem, Ha Noi

Price: 1 - 3 Bil VND

1 – 24 of 41 projects