Từ 1/7/2021, chấm dứt việc cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

Luật cư trú năm 2020 và thông tư 55 hướng dẫn Luật cư trú chính thức có hiệu lực từ 1/7/2021, theo đó việc chuyển đổi phương thức quản lý dân cư từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử.

Theo các quy định mới của Luật cư trú, nhiều loại giấy tờ liên quan đến việc lưu trú, cư trú sẽ được bãi bỏ. Người dân được chọn lựa cách thức đăng ký lưu trú, cư trú trực tuyến qua cổng dịch vụ công thay vì phải đến trực tiếp cơ quan công an như trước đây.

Sử dụng sổ hộ khẩu điện tử

Theo quy định của Luật cư trú 2020 và thông tư 55, sẽ dừng cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy. Đối với các sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cũ, rách hoặc bị mất cũng không được cấp lại.

Cũng từ ngày 1/7, toàn bộ thông tin về hộ khẩu và cư trú của người dân sẽ được cập nhật lên cơ sở dữ liệu cư trú, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu này cũng chính thức được vận hành.

Khi người dân có thay đổi thông tin về cư trú (đăng ký thường trú, tạm trú, tách nhập hộ khẩu...), công an thu hồi sổ hộ khẩu đã cấp và cập nhật thông tin lên cơ sở dữ liệu. Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp nếu không có thay đổi thông tin vẫn có giá trị sử dụng đến hết 31/12/2022.

Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tiếp nhận các thủ tục thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng, đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo thông tin, điều chỉnh thông tin về cư trú, tách hộ, khai báo tạm vắng... và cập nhật thông tin về cư trú của người dân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú.

Thời gian cấp đăng ký thường trú chỉ còn 7 ngày

Tại khoản 3, điều 22 Luật cư trú 2020 quy định trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký biết.

Thủ tục đăng ký thường trú được thực hiện thống nhất trên cả nước. trong đó, đáng chú ý điều kiện đăng ký thường trú tại các thành phố trực thuộc trung ương không còn bắt buộc phải có thời gian tạm trú trước đó.

Bán nhà nơi đang thường trú có thể bị xóa hộ khẩu

Khoản 1, điều 24 Luật cư trú 2020 quy định 9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú (hay còn gọi là xóa hộ khẩu).

Trường hợp "người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc trường hợp quy định tại điểm h khoản này".

Nếu một người đã bán nhà cho người khác, sau 12 tháng mà chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới và không được chủ mới cho thuê, mượn, ở nhờ hoặc không cho giữ đăng ký thường trú tại căn nhà đó thì sẽ bị xóa đăng ký thường trú.

Nguồn: Tuổi trẻ