Cen Land (CRE):Tìm hướng đi bền vững trong bối cảnh thị trường bất động sản ảm đạm

Thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, mã CRE) đã có những hướng đi mới để trụ vững và phát triển bền vững ở giai đoạn tiếp theo.