Mức miễn, giảm thuế đất phi nông nghiệp cho đối tượng ưu tiên

Có một số đối tượng đặc biệt được miễn hoặc giảm thuế đất phi nông nghiệp. Trong bài viết này, CenHomes sẽ chia sẻ những thông tin hữu ích về thuế đất, đối tượng được miễn giảm và mức miễn giảm đất phi nông nghiệp cho bạn.

Mức miễn giảm thuế đất phi nông nghiệp

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có quy định rất rõ ràng: Có ba đối tượng chịu thuế bao gồm: đất ở (tức là đất ở nông thôn và ở đô thị), đất kinh doanh, sản xuất phi nông nghiệp, và đất phi nông nghiệp khác sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Mức thuế suất đối với đất ở nói chung, trong đó có đất ở nông thôn được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần với 3 mức: Diện tích trong hạn mức là 0,03%; Phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức là 0,07%; Phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức là 0,15%).

Theo điều luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội có quy định cụ thể như sau: Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hàng năm từ 50.000 đồng trở xuống.

Đối tượng được miễn thuế đất phi nông nghiệp

Như đã nói ở trên, luật quy định miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hàng năm từ 50.000 đồng trở xuống.

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cũng quy định rõ ràng: Những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được miễn thuế ở trong hạn mức; Bên cạnh đó, giảm 50% số thuế phải nộp đối với đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Đất phi nông nghiệpĐất phi nông nghiệp - Ảnh minh họa

Đối tượng được miễn thuế đất phi nông nghiệp là con của liệt sĩ người đang được hưởng trợ cấp hàng tháng của nhà nước. Trong trường hợp người không được hưởng trợ cấp hàng thì sẽ được giảm 50% số tiền phải nộp cho thuế đất phi nông nghiệp.

Ngoài ra, dưới đây là một số thông tin hữu ích cho người đang quan tâm tới vấn đề miễn thuế đất phi nông nghiệp. Thông tin tham khảo từ Cục Thuế Hà Nội.

Tại Khoản 1, Điều 9; Khoản 5, Điều 10; Khoản 3, Điều 11; Khoản 2, Điều 12 Thông tư số 153/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định:

“Điều 9. Nguyên tắc miễn, giảm thuế.

1. Miễn thuế, giảm thuế chỉ áp dụng trực tiếp đối với người nộp thuế và chỉ tính trên số tiền thuế theo quy định tại Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và hướng dẫn tại thông tư này”.

“Điều 10. Miễn thuế.

…5. Đất ở trong hạn mức của người hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945; thương binh hạng 1/4, 2/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 1/4, 2/4; bệnh binh hạng 1/3; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; mẹ Việt Nam anh hùng; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ; vợ, chồng của liệt sĩ; con của liệt sĩ đang được hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc da cam; người bị nhiễm chất độc da cam mà hoàn cảnh gia đình khó khăn”.

“Điều 11. Giảm thuế:

Giảm 50% số thuế phải nộp trong các trường hợp sau:

… 3. Đất ở trong hạn mức của thương binh hạng 3/4, 4/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 3/4, 4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; con của liệt sĩ không được hưởng trợ cấp hàng tháng”.

Điều 12. Thẩm quyền quyết định miễn, giảm thuế.

… 2. Một số trường hợp cụ thể thực hiện như sau:

a) Trường hợp miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều 10 và Khoản 2, Khoản 3 Điều 11 Thông tư này thì Chi cục trưởng Chi cục Thuế ban hành quyết định chung căn cứ danh sách đề nghị của UBND cấp xã.

Hàng năm, UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát và gửi danh sách các đối tượng được miễn giảm thuế theo quy định để cơ quan thuế thực hiện miễn, giảm thuế theo thẩm quyền”.

Tại Điểm 6, Mục I Công văn số 14452/BTC-TCT ngày 23/30/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc miễn, giảm thuế như sau:

“Nếu người đứng tên khai thuế (chủ hộ) không thuộc diện được miễn giảm mà trong hộ gia đình đó có thành viên thuộc diện được miễn, giảm thuế theo quy định tại Khoản 5, Điều 10; Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 153/2011/TT-BTC thì được hưởng chế độ miễn giảm theo quy định.

... Các trường hợp nêu trên, thửa đất chịu thuế của hộ gia đình phải là đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thành viên thuộc diện được miễn giảm phải là người có quyền sử dụng đất hợp pháp đối với thửa đất đó”.

Để được miễn hoặc giảm thuế bạn cần phải làm đơn xin miễn giảm thuế đất phi nông nghiệp nếu đủ điều kiên như thông tin ở trên. Chúc bạn thành công!