Lưu ý về các thủ tục và chi phí làm sổ đỏ lần đầu

Khi làm sổ đỏ lần đầu, nhiều người không khỏi băn khoăn về các thủ tục tiến hành ra sao, chi phí bao gồm những gì? Vì vậy, các thông tin sau đây sẽ giúp quý vị làm rõ hơn những thắc mắc đó.

Các thủ tục làm sổ đỏ lần đầu

- Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – tức Sổ đỏ theo Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT gồm:

1. Đơn đăng ký, cấp Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK.

2. Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai & Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;

3. Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 & 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng);

4. Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

- Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất cấp quận/huyện

- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ

Đối với hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ có thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

Đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ tiếp nhận hồ sơ, ký vào đơn nơi "Người tiếp nhận hồ sơ", đồng thời tiến hành viết biên nhận hẹn ngày nhận thông báo thuế.

- Nộp lệ phí và nhận sổ

Khi đến ngày hẹn nhận thông báo thuế, công dân mang biên nhận đến nhận thông báo thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có). Sau đó, người dân nộp biên lai thuế cho bộ phận tiếp nhận và sẽ được hẹn ngày nhận sổ đỏ.

Thời hạn thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ không quá 30 ngày tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Vậy các chi phí cần nộp khi làm sổ đỏ bao gồm những gì? Cách tính ra sao?

Chi phí làm sổ đỏ lần đầu

1. Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính

Căn cứ vào các bước công việc, yêu cầu công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính & tùy thuộc vào vị trí, diện tích đất được giao, được thuê hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng của từng dự án. Mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính quy định tối đa không quá 1.500 đồng/m2.

2. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

Mức phí này tùy thuộc vào diện tích đất cấp quyền sử dụng, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ cấp QSDĐ và các điều kiện cụ thể của địa phương, quy định mức thu tối đa không quá 7.500.000 đồng/hồ sơ.

3. Lệ phí địa chính

Theo quy định mức thu cao nhất không quá 100.000 đồng/giấy đối với sổ cấp mới.

Lệ phí trước bạ: theo Điều 6 & 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, mức thu lệ phí trước bạ nhà đất là 0,5% giá trị.

Như vậy, người sử dụng đất cần nộp đầy đủ hồ sơ cấp sổ đỏ và đóng đủ nghĩa vụ tài chính để nhận được sổ đỏ theo đúng quy định.

Nguồn: Người đô thị