Hiểu sao cho đúng về dịch vụ môi giới bất động sản?

Dịch vụ môi giới bất động sản là tập hợp của nhiều loại dịch vụ khác nhau. Để người môi giới hoạt động tư vấn, quảng cáo, tiếp thị bất động sản tới các khách hàng có nhu cầu mua bán bất động sản.

Dịch vụ môi giới bất động sản thường bao gồm: Định giá bất động sản: Định giá BĐS được hiểu là việc xác định (ước tính) giá trị của tài sản là BĐS ở trên thị trường cho một mục đích cụ thể tại một thời điểm nhất định. Có rất nhiều phương pháp để định giá bất động sản như: Phương pháp so sánh, phương pháp chi phí, phương pháp thu nhập,  phương pháp thặng dư, phương pháp lợi nhuận tùy thuộc vào người môi giới và tùy thuộc vào dự án mà sử dụng phương pháp định giá bất động sản phù hợp. Quảng cáo bất động sản: Quảng cáo Bất động sản là những gì mà người môi giới Bất động sản muốn nói với khách hàng tiềm năng về thương hiệu và sản phẩm của họ. Nói cách khác, quảng cáo Bất động sản là cách quảng bá thông tin trực tiếp từ dự án tới khách hàng mục tiêu. Có khá nhiều hình thức để quảng cáo một sản phẩn bất động sản như: đăng tin rao bán, tờ rơi, sms marketing, email marketing, tele marketing, báo giấy và báo online, vv.. giúp cho thông tin dự án được phân phối đến với mọi người. Tư vấn đầu tư kinh doanh bất động sản: Là hình thức người môi giới tư vấn dự án cho những người có nhu cầu mua nhà hoặc đầu tư vào bất động sản. Thường được trả công theo một tỷ lệ nào đó trên tổng giá trị giao dịch được gọi là hoa hồng với mỗi dự án thì tỷ lệ hoa hồng sẽ thay đổi nhưng thường giao động từ 1% - 2%.

6

Tư vấn pháp lý: Cũng như các lĩnh vực khác, lĩnh vực Bất động sản có một môi trường pháp lý hay thay đổi nhất tại Việt Nam do đó thị trường đất đai rất phức tạp. Phần lớn các tài liệu mang tính mô tả đều xuất phát từ quan điểm kinh tế, theo đó, các thị trường được phân tích dưới dạng các hoạt động mua và bán, cho thuê, phát triển, sử dụng vốn, tạo nguồn tín dụng, v.v.. Do đó, việc tư vấn về tính pháp lý về dự án là điều hoàn toàn cần thiết không chỉ cho người mua nhà mà còn dành cả cho người môi giới. Quản lý tiếp thị các dự án bất động sản:  Trước dấu hiệu tích cực của thị trường bất động sản, các chủ đầu tư đã bắt đầu gia tăng chi tiêu cho các kênh tiếp thị. Đấu giá bất động sản: Thẩm định giá bất động sản là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu bất động sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp. Mục đích thẩm định giá tài sản có thể phân thành rất nhiều loại, ở đây chỉ đưa ra một số loại sau đây: mục đích bảo toàn tài sản, mua sắm tài sản, chuyển đổi quyền sở hữu tài sản, thế chấp, tính thuế, thanh lý tài sản... Dịch vụ môi giới bất động sản là một trong những dịch vụ cần thiết để góp phần phát triển nghành bất động sản.