Giải pháp nào cho thị trường nhà ở “bất động”, không có dòng tiền

Trạng thái trầm lắng của thị trường bất động sản đã và đang kéo theo nhiều hệ lụy cho nền kinh tế và một bộ phận không nhỏ người dân. Nhiều nhà đầu tư dù đang có trong tay bất động sản nhưng không hoặc rất khó khai thác để có dòng tiền.