Công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý III/2019

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý III/2019.

Theo số liệu Bộ Xây dựng tổng hợp từ 22 Sở Xây dựng có báo cáo, trong quý III/2019 có 167 dự án phát triển nhà ở với 134.668 căn hộ được cấp phép và đang triển khai xây dựng. Đối với dự án du lịch nghỉ dưỡng, có 10 dự án với 3.184 căn hộ du lịch và 720 biệt thự du lịch được cấp phép và đang triển khai xây dựng. Số lượng nhà ở hoàn thành trong quý là 22.004 căn.

Bên cạnh đó, lượng giao dịch bất động sản, bao gồm căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền chuyển nhượng, văn phòng cho thuê, căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort/villa), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel) được tổng hợp từ 15/22 Sở Xây dựng có báo cáo số liệu, trong quý III/2019 có 48.260 giao dịch bất động sản thành công.

Trong quý III/2019, tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương có thị trường bất động sản phát triển (Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Kiên Giang, ...) có 28.674 giao dịch bất động sản thành công (tăng 58,3% so với quý II/2019). Số lượng bất động sản du lịch nghỉ dưỡng (căn hộ du lịch, biệt thự du lịch) giao dịch thành công trong quý III/2019 là 2.515 giao dịch (tăng 79,9% so với quý II/2019).

Theo số liệu báo cáo của các Sở Xây dựng thì trong quý III/2019 có 68 dự án với 29.762 căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai được Sở Xây dựng phê duyệt. Trong đó, tại Hà Nội có 22 dự án mới đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai với 6.569 căn hộ chung cư và 640 căn nhà ở thấp tầng; Tại thành phố Hồ Chí Minh có 8 dự án mới đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai với 11.797 căn hộ chung cư, 502 căn nhà thấp tầng và 50 căn biệt thự.

Theo Bộ Xây dựng đánh giá thì trong quý III/2019, giá bất động sản tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có biến động, tuy nhiên mức độ không lớn. Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư tăng khoảng 0,21% so với quý II/2019. Trong đó, căn hộ trung cấp giá tăng khoảng 0,31% so với quý II/2019, căn hộ bình dân giá tăng khoảng 0,76%, riêng căn hộ cao cấp giá giảm khoảng 0,12%. Đáng chú ý, nhà ở riêng lẻ giá có biên độ tăng lớn nhất, khoảng 1,25%.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá căn hộ chung cư tăng khoảng 0,77%; trong đó, căn hộ cao cấp giá khoảng 0,5%, căn hộ trung cấp giá tăng khoảng 0,99%, căn hộ bình dân giá tăng 0,54%. Giá nhà ở riêng lẻ tăng khoảng 2,74%.

Trong quý III, số lượng các dự án bất động sản, bao gồm: Số lượng nhà ở, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú do Bộ Xây dựng đã thẩm định là 19 dự án được Cục Quản lý hoạt động xây dựng thẩm định với số lượng gồm: 15.090 căn nhà ở; 198 căn hộ du lịch.

Ngoài ra, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản quý II/2019 là 478.648 tỷ đồng (tăng 3,6% so với quý I/2019). Dư nợ tín dụng trong lĩnh vực bất động sản trong quý II/2019 tăng so với quý I/2019 tuy nhiên về cơ cấu dư nợ cho vay trong lĩnh vực bất động sản không có sự thay đổi lớn, trong đó tỷ lệ dư nợ tín dụng cho vay đối với hầu hết các hạng mục đều tăng (dư nợ cho vay đối với các dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, các dự án khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng, cho vay mua quyền sử dụng đất và cho vay xây dựng, sửa chữa nhà ở để bán, cho thuê tăng trên 7% so với quý I/2019; tỷ lệ dư nợ tín dụng đối với các dự án văn phòng (cao ốc) cho thuê và dư nợ tín dụng đối với các dự án khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng giảm so với quý I/2019).