CENHOMES.VN TUYỂN DỤNG 100 SALES NGUỒN VÀO BIỆT ĐỘI SĂN NGUỒN SIÊU ĐẲNG

Nhằm phát triển chiến lược kinh doanh 2023 của Cenhomes - Đại diện Bán, cho thuê, khai thác Bất động sản. Cenhomes.vn cần tuyển dụng 100 chuyên viên môi giới Bất động sản đầu nguồn.