Dự án Chung cư Quận Cầu Giấy, Hà Nội mới nhất 4/2024

14 results found

Sort: Newest
On sale

Epic Tower

Cau Giay, Ha Noi

Price: 5 - 10 Bil VND

Out of stock

Golden Park Tower

Cau Giay, Ha Noi

Price: 3 - 5 Bil VND

Out of stock

Luxury Park Views

Cau Giay, Ha Noi

Price: 3 - 5 Bil VND

Out of stock

Mipec Rubik 360

Cau Giay, Ha Noi

Price: 2.7 - 6.3 Bil VND

Out of stock

Vimeco Hoàng Minh Giám

Cau Giay, Ha Noi

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Cầu Giấy Center Point

Cau Giay, Ha Noi

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Chung cư 60 Hoàng Quốc Việt

Cau Giay, Ha Noi

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Vinata Tower

Cau Giay, Ha Noi

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Chelsea Residences - E2 Yên Hòa

Cau Giay, Ha Noi

Price: 2.4 - 5 Bil VND

Out of stock

CIC Building

Cau Giay, Ha Noi

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Summit Building

Cau Giay, Ha Noi

Price: 5 - 8 Bil VND

Out of stock

Chung cư Yên Hòa Thăng Long

Cau Giay, Ha Noi

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

D'.Capitale

Cau Giay, Ha Noi

Price: 3 - 5 Bil VND

Stop selling

Sky Park Residence

Cau Giay, Ha Noi

Price: 4 - 7 Bil VND