Dự án Khánh Hòa giá từ 50 đến 100 tỷ mới nhất 3/2023

2 results found

Sort: Newest
On sale

Cam Ranh Bay

Cam Lam, Khanh Hoa

Price: 26 - 100 Bil VND

Out of stock

Khu đô thị biển An Viên

Nha Trang, Khanh Hoa

Price: 11 - 98 Bil VND