Cam Ranh Bay

Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

See on map

26 - 100 Bil VND

Công ty TNHH đầu tư CAM LÂM

Stop selling

6 months ago

130,826 m²

696 Căn hộ dịch vụ và Căn hộ khách sạn, 175 Biệt thự và Siêu biệt thự biển

Villa

Enter details
Result
Repayment required:

Principal to be paid:

Total interest payable:

First month installment

Facilities of Cam Ranh Bay

Details

Floor plan

Projects that you may be interested in