Ivory Villas & Resort Hòa Bình

Xã Lâm Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hoà Bình

See on map

5 - 20 Bil VND

Công ty cổ phần Archi Reenco Hòa Bình

On sale

7 months ago

666,000 m²

4 phân khu 458 căn biệt thự

Villa

Enter details
Result
Repayment required:

Principal to be paid:

Total interest payable:

First month installment

Facilities of Ivory Villas & Resort Hòa Bình

Details

Floor plan

Projects that you may be interested in