Dự án Chung cư Quận Tây Hồ, Hà Nội mới nhất 1/2022

Có 10 kết quả

Sắp xếp: Mới nhất

Sunshine Crystal River (thấp tầng)

Tây Hồ, Hà Nội

Giá từ: 8 - 10 tỷ

Số căn: 28

Pentstudio

Tây Hồ, Hà Nội

Giá từ: 3 - 5 tỷ

Số căn: 32

Kosmo Tây Hồ

Tây Hồ, Hà Nội

Giá từ: 3 - 5 tỷ

Số căn: 636

The Link 345

Tây Hồ, Hà Nội

Giá từ: 1 - 3 tỷ

D’.el Dorado

Tây Hồ, Hà Nội

Giá từ: 3 - 5 tỷ

Số căn: 56

Oriental Westlake

Tây Hồ, Hà Nội

Giá từ: 1 - 3 tỷ

Số căn: 30

Starlake Hồ Tây

Tây Hồ, Hà Nội

Giá từ: 5 - 8 tỷ

Số căn: 130

6th Element

Tây Hồ, Hà Nội

Giá từ: 3 - 5 tỷ

Số căn: 241

D’. Le Roi Soleil

Tây Hồ, Hà Nội

Giá từ: 5 - 8 tỷ

Số căn: 168

Udic Westlake

Tây Hồ, Hà Nội

Giá từ: 3 - 12 tỷ