Dự án Đất nền dự án Quảng Nam mới nhất 6/2024

7 results found

Sort: Newest
Exclusive On sale

Marina Hoi An

Hoi An, Quang Nam

Price: 8.5 - 22 Bil VND

Unit: 16

On sale

Vident Center

Dien Ban, Quang Nam

Price: 2.7 - 4.9 Bil VND

Out of stock

Chu Lai Riverside Quảng Nam

Nui Thanh, Quang Nam

Price: 857.5 - 857.5 Mil VND

Out of stock

Ngọc Dương Riverside - The Gardens

Dien Ban, Quang Nam

Price: ---

Stop selling

Rosa Luxury Villas

Dien Ban, Quang Nam

Price: 4.2 - 22.6 Bil VND

Exclusive Stop selling

Trà Quế Riverside

Hoi An, Quang Nam

Price: 4 - 23 Bil VND

Stop selling

Indochina Riverside Complex

Dien Ban, Quang Nam

Price: 2.2 - 3 Bil VND