Dự án Chung cư Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh mới nhất 7/2024

6 results found

Sort: Newest
On sale

ICON 40

Ha Long, Quang Ninh

Price: 1.2 - 6 Bil VND

On sale

A La Carte Ha Long Bay

Ha Long, Quang Ninh

Price: 2.41 - 6.99 Bil VND

On sale

Dự án Dragon Castle Hạ Long

Ha Long, Quang Ninh

Price: 1.25 - 2.7 Bil VND

Out of stock

Green Bay Garden

Ha Long, Quang Ninh

Price: 900 Mil VND - 2.2 Bil VND

Out of stock

Hometel Marina Hạ Long

Ha Long, Quang Ninh

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Habor Bay Hạ Long

Ha Long, Quang Ninh

Price: 5 - 8 Bil VND