A La Carte Ha Long Bay

Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

See on map

2.41 - 6.99 Bil VND

53.56 - 84.22 Mil VND/m²

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TASECO

Stop selling

6 months ago

51,252 m²

41 tầng nổi, 02 tầng hầm gồm 932 căn bao gồm: 411 căn hộ khách sạn (Tầng 4 đến Tầng 38) 521 căn hộ dịch vụ cao cấp (Tầng 4 đến Tầng 38)

Apartment

Enter details
Result
Repayment required:

Principal to be paid:

Total interest payable:

First month installment

Facilities of A La Carte Ha Long Bay

Details

Floor plan

Projects that you may be interested in