Dự án Chung cư Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh giá từ 1 đến 2 tỷ mới nhất 2/2023

2 results found

Sort: Newest
Exclusive On sale

Lotus Central (Dabaco Lý Thái Tổ)

Bac Ninh, Bac Ninh

Price: 1.7 - 2.5 Bil VND

Exclusive Stop selling

ParkView City

Bac Ninh, Bac Ninh

Price: 1.2 - 2.8 Bil VND