Dự án Chung cư Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh mới nhất 5/2024

3 results found

Sort: Newest
Exclusive On sale

Lotus Central (Dabaco Lý Thái Tổ)

Bac Ninh, Bac Ninh

Price: 1.7 - 2.5 Bil VND

Out of stock

Him Lam Green Park

Bac Ninh, Bac Ninh

Price: 3 - 3.35 Bil VND

Exclusive Stop selling

ParkView City

Bac Ninh, Bac Ninh

Price: 1.2 - 2.8 Bil VND