Dự án Chung cư Quận Long Biên, Hà Nội mới nhất 4/2024

8 results found

Sort: Newest
On sale

Berriver Jardin

Long Bien, Ha Noi

Price: 2.48 - 8.24 Bil VND

Exclusive On sale

Chung cư Bình Minh Garden

Long Bien, Ha Noi

Price: 2.7 - 4.5 Bil VND

Unit: 40

Exclusive On sale

Chung cư Khai Sơn City

Long Bien, Ha Noi

Price: 3.53 - 28 Bil VND

Unit: 359

On sale

Le Grand Jardin

Long Bien, Ha Noi

Price: 2.05 - 4.2 Bil VND

Exclusive Out of stock

Bình Minh Garden

Long Bien, Ha Noi

Price: 2.2 - 12 Bil VND

Out of stock

Chung cư One 18

Long Bien, Ha Noi

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Premier Berriver

Long Bien, Ha Noi

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Khai Sơn Town

Long Bien, Ha Noi

Price: 8 - 10 Bil VND