Dự án Chung cư Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội mới nhất 3/2023

7 results found

Sort: Newest
On sale

Sunshine City

Bac Tu Liem, Ha Noi

Price: 4.5 - 6.8 Bil VND

On sale

Sunshine Golden River

Bac Tu Liem, Ha Noi

Price: 10 - 19 Bil VND

Out of stock

Green Stars - KĐT Thành Phố Giao Lưu

Bac Tu Liem, Ha Noi

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Epic's Home

Bac Tu Liem, Ha Noi

Price: 2.1 - 3.9 Bil VND

Out of stock

Goldmark City

Bac Tu Liem, Ha Noi

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

An Bình City

Bac Tu Liem, Ha Noi

Price: 2.1 - 3.5 Bil VND

Out of stock

Sunshine Crystal River (cao tầng)

Bac Tu Liem, Ha Noi

Price: 8 - 10 Bil VND