Dự án Chung cư Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội mới nhất 1/2022

Có 7 kết quả

Sắp xếp: Mới nhất

Goldmark City

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Giá từ: 1 - 3 tỷ

Epic's Home

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Giá từ: 2.1 - 3.9 tỷ

Số căn: 126

Sunshine Crystal River (cao tầng)

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Giá từ: 8 - 10 tỷ

Số căn: 60

An Bình City

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Giá từ: 2.1 - 3.5 tỷ

Số căn: 1,082

Green Stars - KĐT Thành Phố Giao Lưu

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Giá từ: 1 - 3 tỷ

Sunshine City

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Giá từ: 3 - 5 tỷ

Số căn: 700

Sunshine Golden River

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Giá từ: 8 - 10 tỷ