Dự án Chung cư Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội mới nhất 5/2024

5 results found

Sort: Newest
On sale

Eco Lake View

Hoang Mai, Ha Noi

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Eco Green City

Hoang Mai, Ha Noi

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Athena Fulland - Larissa (Đại Kim)

Hoang Mai, Ha Noi

Price: 15 - 35 Bil VND

Out of stock

Athena Fulland - Athens ( Tây Nam Kim Giang)

Hoang Mai, Ha Noi

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Bea Sky

Hoang Mai, Ha Noi

Price: 1 - 3 Bil VND