Thuê nhà Chung cư Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội mới nhất 1/2023

50 results found

Sort: Newest
Exclusive

Apartment Quảng An Tây Hồ Balcony Lake View PH 2

Tay Ho, Ha Noi

Price:27 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • 2 Toilet
 • 90 m²
Exclusive

Apartment Quảng An Tây Hồ Balcony City View PH 3

Tay Ho, Ha Noi

Price:29.5 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • 2 Toilet
 • 90 m²

Service Apatment Dat Home 3

Tay Ho, Ha Noi

Price:8.6 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 50 m²

Service Apatment Dat Home 2

Tay Ho, Ha Noi

Price:8.6 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 50 m²

Service Apatment Dat House

Tay Ho, Ha Noi

Price:8.6 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 50 m²

Lakeview Chill Apartment 3

Tay Ho, Ha Noi

Price:30 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • 2 Toilet
 • 100 m²

Lakeview Chill Apartmentl 2

Tay Ho, Ha Noi

Price:30 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • 2 Toilet
 • 100 m²

Lakeview Chill Apartment

Tay Ho, Ha Noi

Price:30 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • 2 Toilet
 • 100 m²

Service Apartment Trinh Cong Son

Tay Ho, Ha Noi

Price:12.8 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 50 m²
Exclusive

West Lake Lovely Home 3

Tay Ho, Ha Noi

Price:12 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 45 m²
Exclusive

West Lake Lovely Home 2

Tay Ho, Ha Noi

Price:10.5 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 50 m²
Exclusive

West Lake Lovely Home

Tay Ho, Ha Noi

Price:10.5 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 50 m²

Trang Trang West Lake Housing

Tay Ho, Ha Noi

Price:7 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • 2 Toilet
 • 72 m²
Exclusive

West Lake Mira House

Tay Ho, Ha Noi

Price:9.3 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 60 m²
Exclusive

West Lake Mira House 2

Tay Ho, Ha Noi

Price:15 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • 2 Toilet
 • 90 m²
Exclusive

Service Apatment with West Lake View

Tay Ho, Ha Noi

Price:10 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 50 m²
Exclusive

Service Apatment with West Lake View 2

Tay Ho, Ha Noi

Price:10.4 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 50 m²

Service Apatment Yen House

Tay Ho, Ha Noi

Price:13.2 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 55 m²

Quảng An All In House

Tay Ho, Ha Noi

Price:6.5 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 50 m²
Exclusive

Apartment Quảng An Tây Hồ PH 1

Tay Ho, Ha Noi

Price:24 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • 2 Toilet
 • 105 m²
Exclusive

Apartment Quảng An Tây Hồ Balcony Lake View 4

Tay Ho, Ha Noi

Price:30.8 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • 2 Toilet
 • 105 m²
Exclusive

Apartment Quảng An Tây Hồ Balcony PH 5

Tay Ho, Ha Noi

Price:30.8 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • 2 Toilet
 • 90 m²
Exclusive

Apartment Quảng An Tây Hồ Balcony City View PH 5

Tay Ho, Ha Noi

Price:32.2 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • 2 Toilet
 • 90 m²
Exclusive

Apartment Quảng An Tây Hồ Balcony PH 6

Tay Ho, Ha Noi

Price:32.2 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • 2 Toilet
 • 90 m²

25 – 48 of 50 rental real estate