Thuê nhà Chung cư Hà Nam giá trên 100 triệu mới nhất 6/2024

10 results found

Sort: Newest

NHÀ XƯỞNG tại KCN ĐỒNG VĂN 3. DUY TIÊN. HÀ NAM

Duy Tien, Ha Nam

Price:594 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • 2 Toilet
 • 5,000 m²

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG tại KCN ĐỒNG VĂN. DUY TIÊN. HÀ NAM

Duy Tien, Ha Nam

Price:289 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 2,500 m²

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG tại KCN CHÂU SƠN, tp PHỦ LÝ. HÀ NAM

Phu Ly, Ha Nam

Price:300 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • 2 Toilet
 • 5,000 m²

CHO THUÊ TOÀN BỘ NHÀ XƯỞNG MỚI XD tại BÌNH LỤC. HÀ NAM

Binh Luc, Ha Nam

Price:995 Mil VND/mth

 • 5 BR
 • 5 Toilet
 • 25,000 m²

CHO THUÊ KHO. XƯỞNG TRONG KCN TẠI TỈNH HÀ NAM

Duy Tien, Ha Nam

Price:195 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • 2 Toilet
 • 2,500 m²

NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ Tại KCN THÁI HÀ. LÝ NHÂN. HÀ NAM

Ly Nhan, Ha Nam

Price:3.3 Bil VND/mth

 • 3 BR
 • 3 Toilet
 • 22,000 m²

CHO THUÊ KHO, XƯỞNG TẠI KCN CHÂU SƠN. Tỉnh HÀ NAM

Phu Ly, Ha Nam

Price:210 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 3,000 m²

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI KCN PHỦ LÝ. Tỉnh HÀ NAM

Phu Ly, Ha Nam

Price:357 Mil VND/mth

 • 3 BR
 • 3 Toilet
 • 5,500 m²

CHO THUÊ KHO, XƯỞNG TẠI QL 1A huyện DUY TIÊN. Tỉnh HÀ NAM

Duy Tien, Ha Nam

Price:112 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 2,500 m²

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG Tại KCN CHÂU SƠN . PHÚ LÝ .Tỉnh HÀ NAM

Phu Ly, Ha Nam

Price:265 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 3,400 m²