Thuê nhà đất Bắc Ninh mới nhất 7/2024

106 results found

Sort: Newest

CHO THUÊ XƯỞNG SX tại KCN THUẬN THÀNH 2. Tỉnh BẮC NINH

Thuan Thanh, Bac Ninh

Price:180 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • 2 Toilet
 • 1,500 m²

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG tại KCN HẠP LĨNH. Tỉnh BẮC NINH

Bac Ninh, Bac Ninh

Price:325 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • 2 Toilet
 • 2,500 m²

KCN Thuận Thành 3, Quốc Lộ 17, Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh

Thuan Thanh, Bac Ninh

Price:105 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • 2 Toilet
 • 1,400 m²

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG Tại KCN YÊN PHONG. Tỉnh BẮC NINH

Yen Phong, Bac Ninh

Price:1.45 Bil VND/mth

 • 2 BR
 • 2 Toilet
 • 11,600 m²

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG tại KCN ĐẠI ĐỒNG. Tỉnh BẮC NINH

Tu Son, Bac Ninh

Price:700 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • 2 Toilet
 • 8,000 m²

CHO THUÊ TOÀN BỘ NHÀ XƯỞNG tại KCN TIÊN SƠN. BẮC NINH giá tốt

Tien Du, Bac Ninh

Price:1.17 Bil VND/mth

 • 5 BR
 • 5 Toilet
 • 18,000 m²

NHÀ, XƯỞNG CHO THUÊ tại KCN KHAI SƠN. THUẬN THÀNH. BẮC NINH

Thuan Thanh, Bac Ninh

Price:140 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 1,400 m²

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG tại CCN TỪ SƠN. Tỉnh BẮC NINH

Tien Du, Bac Ninh

Price:102 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 2 Toilet
 • 1,500 m²

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG tại KCN THUẬN THÀNH. Tỉnh BẮC NINH

Thuan Thanh, Bac Ninh

Price:240 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • 2 Toilet
 • 3,200 m²

CHO THUÊ KHO, NHÀ XƯỞNG tại TỪ SƠN. BẮC NINH

Tu Son, Bac Ninh

Price:110 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 2,000 m²

CHO THUÊ KHO, NHÀ XƯỞNG Tại TIÊN SƠN. TIÊN DU. BẮC NINH

Tien Du, Bac Ninh

Price:182 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 2,000 m²

NHÀ XƯỞNG tại CCN LÀNG NGHỀ ĐỒNG QUANG. TỪ SƠN. BẮC NINH

Tien Du, Bac Ninh

Price:105 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 1,500 m²

NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ TẠI KCN THUẬN THÀNH 3, Tỉnh BẮC NINH

Thuan Thanh, Bac Ninh

Price:245 Mil VND/mth

 • 3 BR
 • 5 Toilet
 • 3,200 m²

KHO, XƯỞNG CHO THUÊ Tại KCN TIÊN SƠN, Huyện TIÊN DU. Tỉnh BẮC NINH

Tien Du, Bac Ninh

Price:187 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 2 Toilet
 • 2,225 m²

KHO, XƯỞNG CHO THUÊ TẠI QL38 tt.THUẬN THÀNH. BẮC NINH

Thuan Thanh, Bac Ninh

Price:99 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 1,800 m²

CHO THUÊ KHO, XƯỞNG TẠI KCN TIÊN SƠN, tỉnh BẮC NINH

Tu Son, Bac Ninh

Price:197 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • 2 Toilet
 • 2,100 m²

CHO THUÊ KHO, XƯỞNG TẠI KCN TIÊN SƠN, huyện TIÊN DU, tỉnh BẮC NINH

Tien Du, Bac Ninh

Price:660 Mil VND/mth

 • 3 BR
 • 3 Toilet
 • 5,300 m²

CHO THUÊ KHO, XƯỞNG TẠI KCN TIÊN SƠN. TỪ SƠN. BẮC NINH

Tu Son, Bac Ninh

Price:89 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 1,260 m²

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI KCN THUẬN THÀNH 3. TỈNH BẮC NINH

Thuan Thanh, Bac Ninh

Price:265 Mil VND/mth

 • 2 BR
 • 4 Toilet
 • 3,200 m²

CHO THUÊ KHO, XƯỞNG TẠI KCN ĐẠI ĐỒNG. TỪ SƠN. BẮC NINH

Tu Son, Bac Ninh

Price:190 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 2,000 m²

CHO THUÊ KHO, XƯỞNG TẠI KCN ĐẠI ĐỒNG. HOÀN SƠN. BẮC NINH

Tu Son, Bac Ninh

Price:343 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 4,800 m²

CHO THUÊ KHO, XƯỞNG TẠI GIA BÌNH. TỈNH BẮC NINH

Gia Binh, Bac Ninh

Price:150 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 3,000 m²

CHO THUÊ KHO, XƯỞNG TẠI KCN HOÀN SƠN. TỪ SƠN. BẮC NINH

Tu Son, Bac Ninh

Price:240 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 3,200 m²

CHO THUÊ XƯỞNG TẠI KCN TIÊN SƠN. BẮC NINH

Tien Du, Bac Ninh

Price:120 Mil VND/mth

 • 1 BR
 • 1 Toilet
 • 1,400 m²

1 – 24 of 100+ rental real estate