Mua nhà Nhà ở Huyện Bàu Bàng, Bình Dương mới nhất 6/2024

1 results found

Sort: Newest

Nhà Thăng Long 2, Lai Uyên 81, TT Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương

Bau Bang, Binh Duong

Price - Area:3.1 Bil VND - 100 m²

  • ---
  • ---
  • West