🤩🤩 ĐẤt ĐẹP CạNh ChÙa PhƯớc DuYêN HuẾ - 15tr/m - kiệt 314 Lý Nam Đế

Phường Hương Long, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

--- --- 138 m² West South Year of completion: ---

2.08 Bil VND

15.09 Mil VND/m² 138 m²

Estimated installment: 9.63 Mil VND/month

Description

😍😍 Đ𝐚̂́𝐭 Đ𝐞̣𝐩 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚̣𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮̀𝐚 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐃𝐮𝐲𝐞̂𝐧-𝐇𝐮𝐞̂́
- -------------------- 🔰 𝐕𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́: 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐋𝐲́ 𝐍𝐚𝐦 Đ𝐞̂́, đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝟓-𝟕 𝐦𝐞́𝐭 🔰 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡: 𝟏𝟑𝟖.𝟖𝐦𝟐 🔰 𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 : 𝐍𝐚𝐦 🔰 𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐨̛̣ 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠, 𝐛𝐚́𝐧 𝐤𝐢́𝐧𝐡 𝟓𝟎𝟎 𝐦𝐞́𝐭 đ𝐚̂̀𝐲 đ𝐮̉ 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐢́𝐜𝐡 ❌ 𝐆𝐢𝐚́ 𝐛𝐚́𝐧 𝟏𝟓 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮/𝐦
- -------------------- ☎️ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂��hệ. H.
Hệ để đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐚̣.

Property details

Other

138 m²

---

---

---

---

---

---

---

Basic furniture

50 years red book

Maybe you are interested in

Projects that you may be interested in

You are viewing the property for sale "🤩🤩 ĐẤt ĐẹP CạNh ChÙa PhƯớc DuYêN HuẾ - 15tr/m - kiệt 314 Lý Nam Đế" - ID 10309247. All information and content related to this property for sale is posted under the charge and control of the poster. Cenhomes.vn always tries to provide the most useful information to you, however Cenhomes.vn shall not guarantee and take responsibility for any information and content related to this property for sale. In case you find that the content is incorrect, please contact the Cenhomes.vn admin at Hotline 1800 6268 for the prompt and timely support.