Căn hộ view biển. Grand mercure Phan Thiết. Sở hữu lâu dài

Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

2 bedroom 2 bathroom 84 m² North Year of completion: ---

7 Bil VND

83.33 Mil VND/m² 84 m²

Estimated installment: 32.38 Mil VND/month

Description


🔺𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃 𝐌𝐄𝐑𝐂𝐔𝐑𝐄 𝐏𝐇𝐀𝐍 𝐓𝐇𝐈𝐄̂́𝐓- 𝐂𝐀̆𝐍 𝐇𝐎̣̂ 𝐁𝐈𝐄̂̉𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐀̂̉𝐍 𝟓 𝐒𝐀𝐎 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐄̂́
➡️ 𝑆𝑜̂́ 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̂́𝑚: 𝐶ℎ𝑖̉ 105 𝑐𝑎̆𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑤 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛
➡️ 𝐶𝑎̆𝑛 ℎ𝑜̣̂ 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 ĐƯỢC 𝑠𝑜̛̉ ℎ𝑢̛̃𝑢 𝑣𝑖̃𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂̃𝑛
➡️ 𝐵𝑎̀𝑛 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝐹𝑢𝑙𝑙 𝑁ỘI THẤT 5* 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́
➡️ 𝑁𝐻 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑖𝑛𝑏𝑎𝑛𝑘 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑣𝑎𝑦 70%
➡️ 𝐾ℎ𝑎𝑖 𝑡ℎ𝑎́𝑐 & 𝑉𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ: 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑒 (𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 5 𝑠𝑎𝑜 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́) 𝑙𝑎̀ đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑣𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑛ℎ𝑜́𝑚 𝐿𝑢𝑥𝑢𝑟𝑦 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇𝑎̣̂𝑝 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̣𝑛 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝐴𝑐𝑐𝑜𝑟 👉 𝐶𝑎𝑚 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑁ℎ𝑎̀ đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛
-----------------------------

- 𝐕𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́: Đường ven biển, P. Phú Hài, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
- 𝐂𝐡𝐮̉ đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛: 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐏𝐡𝐚́𝐭
- 𝐐𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐲́ & 𝐯𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐡: 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐮𝐫𝐞 – Là thương hiệu khách sạn 5 sao trực thuộc 𝐓𝐚̣̂𝐩 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐫 nổi tiếng
- 𝐒𝐨̂́ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠: 105 căn hộ Sky Villas – 24 căn Ocean Villas
- 𝐏𝐡𝐚́𝐩 𝐥𝐲́: Cấp sổ hồng riêng cho từng căn.
- 𝐒𝐨̛̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮: sở hữu lâu dài
+ Căn Suite (1PN - 70m2)
+ Căn Luxury (2PN - 84m2)
+ Căn President (2PN - 113m2)
- 𝐆𝐢𝐚́ 𝐛𝐚́𝐧 𝐝𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧: 7 tỷ căn 84m2Property details

Condotel

84 m²

---

---

2

2

---

---

East South

Full furniture

Long-term red book

Maybe you are interested in

Projects that you may be interested in

You are viewing the property for sale "Căn hộ view biển. Grand mercure Phan Thiết. Sở hữu lâu dài" - ID 10316147. All information and content related to this property for sale is posted under the charge and control of the poster. Cenhomes.vn always tries to provide the most useful information to you, however Cenhomes.vn shall not guarantee and take responsibility for any information and content related to this property for sale. In case you find that the content is incorrect, please contact the Cenhomes.vn admin at Hotline 1800 6268 for the prompt and timely support.