The 6Nature Đà Nẵng

Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

See on map

4.1 - 11.5 Bil VND

70.69 - 98.29 Mil VND/m²

Công ty TNHH dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông

Stop selling

7 months ago

1,900 m²

1 Tòa 40 tầng

Apartment

Enter details
Result
Repayment required:

Principal to be paid:

Total interest payable:

First month installment

Facilities of The 6Nature Đà Nẵng

Details

Floor plan

Projects that you may be interested in