Dự án Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương mới nhất 6/2024

5 results found

Sort: Newest
Exclusive On sale

C-River View

Thu Dau Mot, Binh Duong

Price: 1.3 - 2.5 Bil VND

Unit: 69

Exclusive On sale

C-Sky View

Thu Dau Mot, Binh Duong

Price: 1.6 - 3.3 Bil VND

Unit: 200

Exclusive On sale

Happy One Central

Thu Dau Mot, Binh Duong

Price: 1.7 - 4.1 Bil VND

Out of stock

Phúc Đạt Connect

Thu Dau Mot, Binh Duong

Price: ---

Exclusive Stop selling

Midori Park The Glory

Thu Dau Mot, Binh Duong

Price: 2.7 - 4.8 Bil VND