Dự án Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh mới nhất 9/2023

1 results found

Sort: Newest
Exclusive On sale

Lotus Central (Dabaco Lý Thái Tổ)

Bac Ninh, Bac Ninh

Price: 1.7 - 2.5 Bil VND