DRAGONHOMES METROPOLIS LÀO CAI

Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

See on map

2.5 - 12 Bil VND

22.52 - 38.83 Mil VND/m²

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long - DragonGroup

Stop selling

7 months ago

93,000 m²

186 căn thấp tầng

Villa

Enter details
Result
Repayment required:

Principal to be paid:

Total interest payable:

First month installment

Facilities of DRAGONHOMES METROPOLIS LÀO CAI

Details

Floor plan

Projects that you may be interested in