Dự án Đồng Nai giá từ 50 đến 100 tỷ mới nhất 1/2023

5 results found

Sort: Newest
Exclusive On sale

Aqua City - Giỏ CEN

Bien Hoa, Dong Nai

Price: 9 - 60 Bil VND

On sale

AQUA City

Bien Hoa, Dong Nai

Price: 10 - 60 Bil VND

Out of stock

Khu đô thị DTA - Căn hộ Happy Home

Nhon Trach, Dong Nai

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Thăng Long Homes - Hiệp Phước

Nhon Trach, Dong Nai

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

SwanPark

Nhon Trach, Dong Nai

Price: 1 - 3 Bil VND