Dự án Chung cư Quận Đống Đa, Hà Nội mới nhất 4/2024

5 results found

Sort: Newest
On sale

Green Diamond

Dong Da, Ha Noi

Price: 4.2 - 33 Bil VND

On sale

Chung cư T&T Capella Phạm Ngọc Thạch

Dong Da, Ha Noi

Price: 3.8 - 12 Bil VND

Out of stock

Hoàng Cầu Skyline

Dong Da, Ha Noi

Price: 3 - 5 Bil VND

Out of stock

Le Capitole

Dong Da, Ha Noi

Price: 3 - 5 Bil VND

Out of stock

Terra Hào Nam

Dong Da, Ha Noi

Price: 45 - 57 Bil VND