Dự án Chung cư Quận 9, Hồ Chí Minh mới nhất 12/2023

6 results found

Sort: Newest
On sale

Vinhomes Grand Park

Quan 9, Ho Chi Minh

Price: 1.4 - 4 Bil VND

On sale

Lumiere boulevard

Quan 9, Ho Chi Minh

Price: 3.5 - 7 Bil VND

Out of stock

Safira Khang Điền

Quan 9, Ho Chi Minh

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Him Lam Phú An

Quan 9, Ho Chi Minh

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Jamila Khang Điền

Quan 9, Ho Chi Minh

Price: 1 - 3 Bil VND

Out of stock

Metro Star

Quan 9, Ho Chi Minh

Price: 1 - 3 Bil VND