Dự án Chung cư Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội mới nhất 7/2024

1 results found

Sort: Newest
Exclusive On sale

Chung cư Khai Sơn City

Long Bien, Ha Noi

Price: 3.53 - 28 Bil VND

Unit: 359